HEDEFLERİMİZ
  • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri arasında Üniversite- Sanayi işbirliği projeleri alanında öncü bir yer edinmesini sağlamak,
  • Mehmet Akif Ersoy Üniversiteli olma bilincini ve aidiyet duygusunu arttırmak,
  • Mehmet Akif Ersoy öğrencilerinde meslek ve kariyer bilinci oluşturarak aktif iş hayatına hazırlanmalarını sağlamak,
  • Öğrenci ve mezunlarımızı kişisel gelişim, kariyer planlama,  iş hayatı ve meslek   seçimi gibi konularda bilgilendirerek danışmanlık hizmetleri sunmak,
  • Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve iş dünyası hakkında bilgilendirmek amacıyla seminer, söyleşi vb. kültürel ve sosyal etkinlikler  düzenlemek,
  • Burdur kamuoyunda hem yerel yöneticilerin hem de kent sakinlerinin desteğini  alarak üniversite ile kent arasında sinerji oluşturmak,
  • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin, iş hayatına kaliteli    ve katma  değeri yüksek faydalar oluşturması amacıyla, güncel iş hayatı uygulamalarında daha çok yer almalarına imkan sağlamak,
  • Yaşadığımız kentin sosyal ve ekonomik dokusuna yönelik katma değer yaratan  projeler ortaya koymak,
  • Farklı etkinlik ve projelerle, üniversite ile özel sektör ve kent arasında karşılıklı yarar  ilkesi doğrultusunda stratejik, sürdürülebilir  ve sosyo-ekonomik ilişkiler kurup geliştirmek.