2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

2015 Dönemi Genel Kurulunun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi BURDUR adresinde 18/04/2016 tarihinde ve saat 11:30 da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1)  Açılış ve Başkanlık Divanın teşekkülü

2)  Divan Heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisi verilmesi

3)  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4)  Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakeresi

5)  Yönetim kurulunun ibrası

6)  Yönetim kurulu görev dağılımının belirlenmesi

7)  Makü Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bölge İşletme Yönergesinin görüşülmesi

8)  Ana Sözleşmenin 10. Maddesinde bulunan personel yönetimi ve ücretlendirme konusunun görüşülmesi

9)  Teknokent bina inşaatı hakkında görüşülmesi

10)  Dilek ve temenniler

Kapanış
 
DİĞER DUYURULAR
20-10-2016
26-05-2016
26-05-2016
24-05-2016
23-05-2016
23-05-2016
02-05-2016
28-03-2016
09-10-2015
06-10-2015
Tüm Duyurular