GENEL BİLGİ

Teknokent Koordinatörlüğümüz; bölgesel ve ulusal istihdama ve ekonomik yaşama katkıda bulunmayı planlanmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile sektör arasındaki ilişkileri tek merkezden koordine ederek, bölgenin ve sonrasında Türkiye’nin öncü Teknokentlerinden biri olmayı hedeflemektedir.

Koordinatörlük, Üniversite – Sanayi İşbirliği, Devlet Teşvikleri, İnsan Kaynakları, Eğitim-Danışmanlık Hizmetleri, Girişimciliği Geliştirme ve Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi alanlarında  özel sektöre ve öğrencilerimize katkı sağlamaktadır.
Teknokent, ilimiz ve bölgenin diğer illerinde mevcut üniversite, sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile de ortak çalışmalar yapabilecek kabiliyete ve deneyime sahip olacaktır.

Teknokent, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarının mezuniyet sonrası işe yerleştirilmelerinin sağlanması, kişisel gelişim, girişimcilik ve inovasyon kültürünün geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek,  kariyer hedeflerinin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına destek olmak, mezun izleme programını oluşturmak, iş hayatına hazırlık  bilincini geliştirmek, öğrencilere kişisel gelişim desteği sağlamak,  mezuniyet öncesi ve sonrası uygun iş bulma eğitimleri vermek, öğrencilere staj imkanı sağlamak, mezunlara iş seçme ve yerleştirme desteği vermek,  iş hayatına hazırlık desteği sağlamak ve Üniversite & Özel Sektör ve diğer kurumlarla iş paydaşlığı yaratmak merkezin çalışma hedeflerindendir. Ne istediğini bilen, hedeflerini önceden belirlemiş ve kendini bu alanda yetiştirme gayreti içinde olan gençleri yetiştirmek ve onlara Ar- Ge bilinçi kazandırmak, koordinatörlüğümüzün en önemli önceliğidir.