FAALİYET ALANLARIMIZ
  • Üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlama, üniversite ve sanayi işbirliği alanında yeni projeler geliştirme,
  • Üniversite-sanayi işbirliği projeleri ve insan kaynakları yönetimi konusunda yapılan bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunma, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etme,
  • Merkezin ve yürüttüğü projelerin tanıtılması amacıyla toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenleme,
  • Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatının istatistiksel olarak izlenmesini sağlama,
  • Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasını sağlayacak programlar geliştirme,
  • Öğrencilere kişisel gelişim desteği sağlama,
  • Öğrencilerin girişimcilik kültürünü geliştirme,
  • Öğrencilere staj imkanı sağlama,
  • Öğrencilerin üniversite sonrasında işe yerleştirmelerini sağlayacak çalışmalar yapma,
  • Merkezin amaçlarına uygun olarak ulusal/uluslararası kuruluş ve özel kişilerle işbirliği yapmak.