Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başvuru Dosyası

25.12.2012'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na TGB Başvuru dosyası teslim edilmiştir.

Başvuru dosyasında Bakanlığın talimatına göre aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

1-KURULUŞ BAŞVURUSU

2-BAŞVURU YAZISI

3-KURUCU HEYET PROTOKOLÜ

4-MÜLKİYET DURUMU

5-ARAZİ TAHSİS DURUMU

6-KISITLILIK BELGELERİ

6.1.Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü

6.2.DSİ Genel Müdürlüğü

6.3.İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü

6.4.Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü

6.5.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

6.6.Orman Ve Su İşleri 6. Bölge Mdr. Burdur Ş. Md.

6.7.Milli Parklar İl Müdürlüğü

6.8.Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü

6.9.Genel Kurmay Başkanlığı

6.10.Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlılarını Koruma Genel Müdürlüğü

6.11.Dış İşleri Bakanlığı Emlak Dairesi Başkanlığı

7-.1/25000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA

8-ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI

9-HALİ HAZIR HARİTALAR

10-JEOLOJİK ETÜD RAPORU

11-HAVA MANİA PLANLARI

12-TGB İLAN EDİLECEK ALANA AİT HARİTA

13-YAPILABİLİRLİK RAPORU

13.1.Kurucu Heyet Bilgileri

13.2.Kurulacak Bölgede Yeni Ve İleri Teknoloji Üretilebilirliğinin Ve Geliştirilebilirliğinin İrdelenmesidir.

13.3.Bölgenin Kurulacağı Yöre Bilgileri

13.4.Kurucu Heyet İçinde Yer Alan Kuruluşların Ar-Ge Ve Yazılım Çalışmaları İle İlgili Bilgiler

13.5.Bölge Yer Seçimine İlişkin Bilgiler

13.6.Kurulacak Yönetici Şirket İle İlgili Bilgiler

13.7.Bölge Yönetimi Ve Girişimciler İle İlgili Bilgiler

13.8.Kurulacak Bölgenin Ülke Ve Yörenin Ekonomik, Teknolojik, Sosyal Ve Kültürel Gelişmesine Olası Katkıları

13.9.Bölge Kuruluşunda İşbirliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşların Bölge Oluşumu Ve Başarısına Yapacakları Olası Katkılar

13.10.Kurulacak Bölgenin Doğal, Kültürel Ve Tarihi Değerlere Duyarlılığı Konusunda Gerçekleştirilecek Projeler

13.11. Bölge Kurma Talebini Yörenin Sanayi Potansiyeli, Ar-Ge’ye Duyulan İhtiyaç Ve Bölgenin Katkıları Bakımından Değerlendirilmesi
 
DİĞER DUYURULAR
20-10-2016
26-05-2016
26-05-2016
24-05-2016
23-05-2016
23-05-2016
02-05-2016
28-03-2016
09-10-2015
06-10-2015
Tüm Duyurular